رئیس جمهور در دیدار با جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر گفت: <<بالاترین امتیاز هنرمندان خلاقیت است و این قدرت تخیل از فکر اندیشه و عقل بالاتر است. هنرمندان با این قدرت عجیب و سرمایه تخیل، آثار هنری خود را به جامعه عرضه می کنند.>>
رومه رسالت در این زمینه نوشت: جناب رئیس جمهور، حرف دلشان را زدند و حکم به برتری تخیل بر عقل دادند و انصافا هم قول و فعل ایشان در این زمینه یکی است. این را می شود از تصمیم های سرنوشت سازی که برای کشور و مردم گرفتند تشخیص داد.
عقل می گفت وعده صد روزه دادن اشتباه است، اما تخیلات مؤید دادن این وعده ها بود، اما بعد از آنکه تخیل نتیجه نداد گفتند کسی که وعده ۱۰۰روزه بدهد عقل ندارد.
عقل می گفت به مذاکره با دشمن، بدبین باش، اما تخیل گفت به مذاکره خوش بین باشید و البته بعد از چند سال انتظار برای چیدن گلابی های برجام، شد آنچه شد.
عقل گفت دشمن را به دشمنی بگیرید، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا اما تخیل گفت لبخند بزنید و نتیجه دیپلماسی لبخند را بعد از چند سال فرصت سوزی دیدیم.
عقل گفت با خدا ببندید، اوست قادر مطلق؛ اوست که عزیز و شکست ناپذیر است، ولی تخیل گفت با کدخدا می بندیم قدرت دست اوست. به زعم خودشان با کدخدا بستند و رفیق نیمه راهشان بزرگ ترین دستاوردشان را پاره کرد.
عقل گفت به تدریج و در فاصله های طولانی هم دشمن از دشمنی و تحریم دست برنمی دارد، اما تخیل گفت بالمره تحریم ها برداشته می شود. حالا اندرخم یک کوچه اند تا نفت شان را بشکه بشکه به این و آن بفروشند، چراکه هنوز سپیده صبح بدون تحریم، نزده است.
اصلا عقل چیست؟ بگذارید از لسان صادق آل محمد (ع) بخوانیم. از ایشان سؤال شد: <<عقل چیست؟>> فرمود: عقل آن است که به وسیله آن خدای رحمان پرستش شود و بهشت به دست آید. راوی گوید، عرض کردم: <<پس آنrlm;چه معاویه داشت چه بود؟>> حضرت فرمود: آن نیرنگ است، آن شیطنت است! آن نمایش عقل را دارد ولی عقل نیست.>>تخیل اما خیال پردازی است؛ از واقع، بویی نبرده و شما و مُلک و ملت را به سرمنزل مقصود نمی رساند. شاید اشکال کار ما همین جا بوده که گمان کردیم برای غیرهنرمندان هم این خیال پردازی ها نقطه مثبت تلقی می شود. حالا هم بهتر است آقایان خیال پرداز به حرف عقلای کشور که دنبال مذاکره نیستند گوش دهند نه اینکه هنوز بگویند ما اهل مذاکره ایم.

رسیدن به هدف با هر وسیله ای؟

چرا عده ای عاشق بدل هسنتد

ما در چه نقطه ای در روز عاشورا هستیم

عقل ,تخیل ,هم ,مذاکره ,ها ,خیال ,تخیل گفت ,می شود ,بعد از ,اما تخیل ,عقل گفت

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

bookdesign zacondijunk cgolm sentucoupca jarooo xn--mgbbh5ak15e nataliablog ranginykaman invavimo boytrifmilkti