روز شنبه 20\ 7\98 جهت یک کار اداری همراه دخترم راهی مرکز استان شدیم. کار دخترم در اداره کل آموزش و پروزش پود. در مسیر بروکراسی اداری، برای گرفتن یک امضاء به اتاق یکی از معاونین مدیر کل رفتیم. آقای معاون مشغول تلفن بود. برای گذراندن وقت به عکس ها و تابلوهای داخل دفتر جناب معاون، نگاه می کردم. چشمم افتاد به تابلو نوشته ای، که در آن با خط بزرگ یکی از شعارهای جناب آقای خاتمی رئیس جمهور در زمان انتخابات، نوشته شده بود. متن شعار جناب رئیس جمهور این بود. "من دولت راستگویان و درستکاران را تشکیل خواهم داد. "!!!

رسیدن به هدف با هر وسیله ای؟

چرا عده ای عاشق بدل هسنتد

ما در چه نقطه ای در روز عاشورا هستیم

جناب ,دخترم ,یکی ,آقای ,نوشته ,کار ,رئیس جمهور ,یکی از ,بزرگ یکی ,خط بزرگ ,با خط

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

chakavakplu sardar77 cotorwarmres acesulfame-potassium digigooshi smoke014 polyurrubbe tanzkadeh fundresbanksam websiteseo